ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
หมวดหมู่สินค้า
dot
bulletท่ออุตสาหกรรม
bulletลูกล้ออุตสาหกรรม
bulletผลิตภัณฑ์ยาง
bulletฮาร์ดแวร์ก่อสร้าง
bulletท่อประปา
bulletอุปกรณ์เซฟตี้
bulletgopolaค้าส่ง
bulletบ้านและสวน
bulletBrand
ยางบวมน้ำSWELL STOP  
ยางบวมน้ำ
รหัส : 40010
รายละเอียดทั้งหมด :

ยางบวมน้ำ,SWELL STOP, WATER SWELLING
   คือยางบวมน้้าชนิดเบนโทไนท์ใช้งานส้าหรับรอยต่อคอนกรีต หลักการคือจะสามารถขยายตัวเพื่ออุดโพรงที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อโครงสร้างคอนกรีต (construction joint) เมื่อสัมผัสกับน้้าหรือความชื้น มีส่วนประกอบหลักคือเบนโทไนท์ ยาง และสารผสมเพิ่ม โดยจะบวมหรือขยายตัวเมื่อสัมผัสกับน้้าหรือความชื้น มีอัตราการขยายตัวประมาณ 300% ใช้ได้ดีกับรอยต่อคอนกรีตชนิดที่ไม่เคลื่อนตัวเท่านั้น

 ขนาดผลิตภัณฑ์และขนาดบรรจุ ของยางบวมน้ำ
1. 20mm x25mm x5m บรรจุ 7ม้วน/กล่อง =35M./กล่อง
2. 20mm x15mm x6m บรรจุ 7ม้วน/กล่อง =42M./กล่อง
3. 20mm x10mm x9m บรรจุ 7ม้วน/กล่อง =63M./กล่อง

ยางบวมน้ำ
ยางบวมน้ำ
ยางบวมน้ำ

ลักษณะการใช้งานของยางบวมน้ำ
§ ใช้กับรอยต่อคอนกรีตชนิดไม่เคลื่อนตัวเท่านั้น
§ รอยต่อถังเก็บน้้าและถังบ้าบัดน้้าเสีย
§ รอยต่อภายในงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
§ รอยต่อผนังและพื้นใต้ดิน
§ รอยต่อผนังกันดิน
§ รอยต่อระหว่างท่อพลาสติกกับพื้นหรือผนังคอนกรีต
§ รอยต่อเข็มพืดคอนกรีต
§ รอยต่อคอนกรีตส้าเร็จรูป
§ รอยต่อเสาเข็มกับฐานราก 

คุณสมบัติยางบวมน้ำ
§ สามารถทนแรงดันน้้าได้สูง
§ ใช้ได้กับถังเก็บน้้าดี
§ ติดตั้งง่ายและสะดวกในการเชื่อมต่อ
§ ติดตั้งได้รวดเร็ว
§ มีความคงทน
§ ประหยัดค่าใช้จ่าย
§ ขนส่งสะดวก
§ ไม่มีสารพิษอันตราย
§ ไม่ท้าให้คอนกรีตร้าวเมื่อเกิดการขยายตัว 

ข้อมูลทางเทคนิค
ความถ่วงจ้าเพาะ Specific gravity : ประมาณ 1.50 – 1.60
อัตราการขยายตัว Expansion rate : >300%
ทนต่อแรงดันน้้า Pressure resistance : >70 เมตร
 

การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ผงซีเมนต์ น้้ามัน น้้ายาทาแบบ สนิมเหล็กและอื่นๆ ต้องท้าการล้างท้าความสะอาดด้วยน้้าบริเวณที่จะท้าการติดตั้ง ใช้แปรงลวดขัดพื้นผิวให้สะอาด ในกรณีที่พื้นผิวคอนกรีตมีความเสียหายต้องท้าการซ่อมแซมก่อนการติดตั้ง

 

วิธีการใช้งานยางบวมน้ำ
หลังจากเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว ก็ท้าการติดตั้งโดยลอกเทปที่ปิดหุ้มอยู่ออก ท้าการติดตั้งวัสดุตามแนวรอยต่อคอนกรีต ติดตั้งให้มีระยะห่างระหว่างผิวคอนกรีตถึงผิววอเตอร์สตอปประมาณ 80 มิลลิเมตรเป็นอย่างน้อย ใช้มือกดให้ผิววัสดุแนบกับรอยต่อ ใช้ตะปูตอกคอนกรีตในการยึดโดยมีระยะห่างประมาณ 50 เซนติมเตร เมื่อต้องท้าการต่อให้ใช้วิธีการต่อแบบหัวชนท้าย ไม่ควรต่อแบบทาบ ในกรณีที่ติดตั้งในแนวตั้งระยะระหว่างตะปูให้ใช้ประมาณ 30 เซนติเมตร กรณีฝนตกขณะติดตั้งให้หาพลาสติกมาคลุมทันที

รายละเอียดการติดตั ้งยางบวมน้ำ
ติดตั้งบริเวณ King Post Steel
ติดตั้งบนรอยต่อเสาเข็ม
ติดตั้งส้าหรับรอยต่อคอนกรีต

ข้อจ้ากัดของยางบวมน้ำ
§ ไม่สามารถใช้ได้กับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว
§ ระยะจากผิวคอนกรีตอย่างน้อย 80 มิลลิเมตร
§ ไม่สามารใช้ได้กับบริเวณที่มีเ
กลือสูงตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
ยางบวมน้ำ20x25mmx5m.
1.00
ราคา/เมตร(ขายยกกล่อง35M.)
ยางบวมน้ำ20x15mmx6m.
1.00
ราคา/เมตร(ขายยกกล่อง42M.)
ยางบวมน้ำ20x10mmx9m.
1.00
ราคา/เมตร(ขายยกกล่อง 63M).หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
สินค้า/รายละเอียด :  *
จำนวนที่ต้องการ :  *
ผู้ขอราคา :  *
ที่อยู่/บจก. :
เบอร์โทร/มือถือ :  *
E-mail :
ID line :
รูปตัวอย่างถ้ามี :